91 millioner mer til universell utforming

Under årets budsjettforhandlinger sørget Rødts fire bystyrerepresentanter for å øke budsjettet for universell utforming med 91,2 millioner kroner for 2022! Skolesektoren og kollektivtransporten får 30 millioner kroner hver av disse pengene. I det opprinnelige forslaget lå det bare inne 43,4 millioner kroner til universell utforming, men etter forhandlingene med Rødt er budsjettet på 134,6 millioner kroner totalt. Rødt måtte legge vekk et krav om mer sosial boligpolitikk for å sikre satsingen på universell utforming i Oslo også neste år, partiet skulle ønske at byrådet selv tar mer ansvar for et universelt utformet Oslo.

Les også: Sikret satsing på universell utforming

Regionleder i NHF Oslo, Magnhild Sørbotten, sier:  – Universell utforming bidrar til at funksjonshemmede barn kan gå på nærskolen, og at alle kan reise kollektivt. 91 millioner mer til universell utforming av skoler, kollektivtrafikk og kommunale bygg bidrar til at Oslo i større grad skal blir en by for alle. Norges Handikapforbund Oslo har i flere år krevd øremerkede midler til universell utforming av nettopp skoler, kollektivtrafikk og kommunale bygg. I de tre forrige budsjettforlikene har vi fått gjennomslag for våre krav. Det gjorde vi også i budsjettforliket for 2022. Igjen kan vi sende en stor takk til Oslo Rødt for å ha prioritert nettopp dette i sine forhandlinger med byrådspartiene.

Tekst: Ellen Anker Storset, NHF Oslo

Bilde: Elisha Terada, Unsplash

Bildebeskrivelse: Fyrverkeri mot nattehimmelen