Markering for aktivitetshjelpemidler

Tirsdag 17. oktober kl 11-12 blir det en markering utenfor Stortinget for aktivitetshjelpemidler! Arrangører er Landsforeningen for Slagrammede og Landsforeningen for Ryggmargsskadde, som er to foreninger tilsluttet Norges Handikapforbund. Her er deres invitasjon:

Aktivitetshjelpemiddel-bevilgningen (AKT26) må økes!

Denne markeringen er et samarbeid mellom Norges Handikapforbund, Landsforeningen for Slagrammede, Landsforeningen for Ryggmargskadde og er på vegne av funksjonsnedsatte i hele landet.

Vi inviterer politikere og støttespillere til vår markering utenfor Stortinget
17. oktober kl 11-12, hvor det vil bli holdt appeller og informasjon om hva aktivitetshjelpemidler er og hvorfor det er viktig for funksjonsnedsattes folkehelse å være i daglig aktivitet.
Vi vil vise frem mangfoldet av de ulike aktivitetshjelpemidlene som finnes.

I Meld. St. 15 (2022–2023) står det:
«Regjeringa vil: prioritere folkehelsearbeidet og innsatsen mot sosiale helseforskjellar.

Folkehelsa i Noreg er generelt god og levealderen er høg, men det er framleis store sosiale helseforskjellar. Dei som har lang utdanning og god økonomi, lever lenger og har færre helseproblem enn dei som har kortare utdanning og dårlegare økonomi.»

– Funksjonshemmede lever ofte på uføretrygd og er i kategorien «dårlig økonomi».
Et aktivitetshjelpemiddel er for mange funksjonshemmedes eneste mulighet til å bedre helse, mestring og livskvalitet i hverdagen.

Et aktivitetshjelpemiddel vil også bidra til redusert behov for helsehjelp som fysioterapi og andre kostbare kommunale tjenester. Ett rehabiliteringsopphold koster oftest mer enn et aktivitetshjelpemiddel.

I flere år nå har aktivitetshjelpemiddelpotten vært underbevilget med midler slik at det nå er et stort etterslep og mange som går glipp av mulighetene til et aktivt liv.
Vi hører historier om personer som har søkt i opptil 3 år og fått avslag år på år grunnet tomt for penger, dette er en person som kunne hatt stor nytte av dette aktivitetshjelpemiddelet.
Som en annen konsekvens av tomt budsjett er at aktivitetshjelpemidler som går i stykker, ikke blir reparert før neste års budsjett og brukerne blir forhindret fra å bruke dette.

Vi ber om at det blir en betydelig økning i denne «potten» på statsbudsjettet slik at etterslepet blir borte OG nye søkere får tilgang til dette.
Slik det er nå er det ren lotto om man får innvilget eller ikke.
I dag er det slik at det leveres inn søknader til NAV i romjulen for neste års tildeling, så vil de NAV kontorene som er raskest til å behandle være de som får gjennom søknaden før det går tomt, dette medfører at det igjen kommer an på hvor i landet du bor avgjør om man får gjennomslag eller ikke.

I tillegg bør det gås igjennom å se på hvordan NAV gjenbruker innlevert aktivitetshjelpemiddel, det er mer bærekraftig å gjenbruke utstyr slik rullestoler osv blir i dag. Man kan f.eks ha en redusert egenandel, eller få slippe egenandel om du kan klare deg med en brukt sykkel, kjelke osv.
Dette er noe vi kan bidra med brukermedvirkning til for å få en bærekraftig aktivitetshjelpemiddel-ordning.

Med vennlig hilsen

Landsforeningen for Slagrammede (LFS)

Landsforeningen for Ryggmargskadde (LARS)

Norges Handikapforbund (NHF)

Bli med på laget for likestilling, meld deg inn i Norges Handikapforbund! (Halv kontigent ut året, 175 kr.) På nettsiden kan du velge landsforeningstilhørighet til f.eks. LFS eller LARS.

Les pamfletten til LFS: Aktivitetshjelpemidler

Bilde: Unsplash, Go-Montgenevre

Bildebeskrivelse: Vi ser en person på sit-ski nedover en snødekket bakke.

0 comments on “Markering for aktivitetshjelpemidler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.