Livshendelsen «alvorlig sykt barn»

På vår konferanse DIT 2021 – Inkluderende innovasjon, så etterlyste vi hvordan funksjonsnedsettelse i større grad kunne være en del av samtalen rundt innovasjon og framtidsutviklingen i samfunnet vårt. Nå kan du bruke en halvtime på Til Tjeneste – En podkast om offentlig tjenesteutvikling i regi av Forum for tjenestedesign, Oslo kommune. Temaet er Alvorlig sykt barn – slik jobbes det med en prioritert livshendelse i offentlig sektor.

Å få et alvorlig sykt barn er en av de prioriterte livshendelsene i Regjeringens digitaliseringsstrategi, og arbeidet har fått denne nettsiden: alvorligsyktbarn.no. Her kan vi lese: «Det er etablert en stor satsing der vi skal utforske og jobbe frem løsninger slik at barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte skal oppleve et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud.»

På DIT 2021 hadde vi en spennende samtale om innovasjon i offentlig sektor, hvor blant annet designprosessen var et tema. Vi hørte fra NHFs Tove Linnea Brandvik, statssekretær Paul Chaffey og Morten Pedersen fra EGGS design, hvor sistnevnte sa: «Det er utrolig mange av de tjenestene som finnes dere ute, hvor brukerne ikke er i sentrum, hvor det handler om effektivitet og andre parametere for å levere noe vellykket.» Det blir spennende å se hvordan prosjektet Alvorlig sykt barn kan lage en mer oversiktlig og hjelpsom offentlighet for både barn og deres pårørende. Se samtalen fra DIT 2021 her:

 

Tekst: NHF Oslo

Bilde: Daiga Ellaby, Unsplash.

Bildebeskrivelse: Vi ser et barn bakfra, med trær i bakgrunnen. Barnet har på seg en gul jakke med hetta på, og en lyseblå sekk.