Det alternative samfunn

Tenk om vi levde i et samfunn der mange ikke fikk delta på lik linje med andre. Der noen mennesker ikke fikk komme inn på skolene, i butikker, teater og museer. Der noen ikke fikk bestemme når de vil stå opp om morgenen og legge seg om kvelden. Der noen måtte velge mellom å få ta seg en dusj om morgenen, eller å være med venner om kvelden. Der noen ikke fikk ta buss, tog eller trikk. Eller et samfunn der noen ikke fikk bestemme selv hva de vil fylle fritiden sin med, og hvor ofte de vil forlate hjemmet sitt. Og om de forlot hjemmet sitt fikk de ikke lov til å krysse kommunegrensa. Tenk om vi levde i et samfunn der man har menneskerettigheter på papiret, men ikke i dagliglivet. Tenk om man hadde rettigheter, men ikke fikk dem innfridd?

Mange lever i det samfunnet. I Norge. I dag.

I dag er det FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er ti år siden FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne trådte i kraft internasjonalt, og fem år siden Norge sluttet seg til den. Likevel lever vi fremdeles i et samfunn der folk enten overser, eller simpelthen ikke ser, at funksjonshemmede kjemper en daglig kamp for inkludering, for menneskerettighetene sine, for likestilling og likeverd. Der politikere ser «feil på folk» i stedet for feil ved samfunnet, og lar bunnlinja telle mer enn menneskeverd.

I dag er det FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I dag feirer vi at Norge i fem år har forpliktet seg til å følge FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I dag protesterer vi, fordi vi fremdeles ikke får rettighetene innfridd. Nok er nok!

Tekst: Arne Lein, forbundsleder Norges Handikapforbund og Sunniva Ørstavik, generalsekretær Norges Handikapforbund

Forsidebilde: Aaron Burden, Unsplash

Bildebeskrivelse: Vi ser en snøkrystall mot mørk bakgrunn. Snøkrystallen brukes som symbol på FN-dagen 3. desember

Bilde 2: Norges Handikapforbund

Bildebeskrivelse: grafikk med snøkrystaller på blå bakgrunn og teksten «3. desember: FN-dagen for funksjonshemmede»