Imprint

Dette imprint ble sist oppdatert den 29. november 2023.

Eieren av dette nettstedet er:

NHF Oslo - Norges Handikapforbund Oslo
Schweigaardsgt. 12
Postboks 9217 Grønland
0134 Oslo

Norge
E-post: nhf@nhf.no
Telefonnr: 24 10 24 00
MVA ID: Org.nr: 938661316

1. Generelt

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.