Kulturlivet skal være for alle

I år har Oslo Kulturnatt og Norges Handikapforbund Oslo hatt et tett og spennende samarbeid! Arrangementet går av stabelen i morgen, med over 200 gratis arrangementer i alle sjangere. Vi har jobbet for at flere av eventene under Kulturnatta blir tilgjengelig for flest mulig. Det startet allerede i påmeldingsskjemaet for arrangørene- for første gang kunne de melde inn hvilke tilgjengelighetstiltak som fantes ved deres arena. Det være seg HC-toalett, lave terskler, heis eller inngangsparti.

«Når Oslo kommune inviterer til et så storstilt arrangement for byens innbyggere, så er det viktig at alle innbyggere kan delta. Nettopp derfor er vi glade for at Oslo Kulturnatt denne gangen har hatt et så bevisst forhold til tilgjengelighet, og at de tidlig involverte oss som vet «hvor skoen trykker», sier Magnhild Sørbotten, regionleder i Norges Handikapforbund Oslo.»

Her finner du noen forslag til tilgjengelige arrangementer i morgen.

Med et tresifret antall arrangementer er det fremdeles ikke alle som er verken universelt utformet eller tilgjengelige, men både Oslo Kulturnatt og NHF Oslo jobber for kontinuerlig forbedring- og ser allerede resultater. I år er tilgjengelighet til arrangementene tatt inn som en del av påmeldingsskjemaet, noe som skaper bevisstgjøring tidlig i prosessen, og fører til at enda flere kan delta. Vi håper at du som deltar på kveldens arrangementer melder ifra til oss dersom du opplever ting som ikke fungerer- slik at vi kan innfri vårt mål om forbedring neste år! Send oss beskjed via NHF Oslos facebook-side, eller til elink@nhf.no

Mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker å være kulturkonsumenter, kunder og samfunnsdeltakere på lik linje med alle andre, og vi har rett til å delta fullt ut på alle livets områder!

Les også: Jan Grue – Kultur som stenger ute

 

Bare en dag igjen og for en fest det blir! 🙂 Film: Thomas LahrMusikk: Tommy Tee/NilsenbandenBilder: Yina Chang, Richard Ashton, Per Ole Hagen, Werner Juvik

Slået op af Oslo kulturnatt i Torsdag den 12. september 2019

 

Tekst: Ida Freng, NHF Oslo

Forsidebilde fra Oslo Kulturnatt 2018: tatt av Yina Chan

Bildebeskrivelse: glade mennesker deltar på utstilling og drikker øl