Tilgjengelighet i kulturlivet

Velkommen til frokostmøte under Oslo FunkFest 2018! Vi møtes på Deichmanske bibliotek på Majorstua, og skal snakke om tilgjengelighet i kulturlivet.

Personer med funksjonsnedsettelser stenges i stor grad ute fra å delta i kulturlivet i Oslo, både som publikum og formidlere. Både varige og midlertidige kulturarenaer er ofte svært lite tilgjengelige, det være seg konserthus eller utendørs festivaler. Vi ønsker å sette fokus på hvordan man kan skape et mer inkluderende kulturliv der alle kan delta.

Tidspunkt: mandag 24. september kl 9 – 10.30. Frokost serveres fra kl 8.30, meld deg på via epost til bianca.lokkeberg@nhf.no.

Arrangementet blir tegnspråktolket.

Deltagere:

Rina Mariann Hansen – byråd for kultur, idrett og frivillighet
Ida Hauge Dignes – tillitsvalgt i Norges Handikapforbund Ungdom Oslo
Jonas Prangerød – PR-sjef i Øyafestivalen
Berit Vordal – Prosjektleder for Norske Konsertarrangørers prosjekt Tilgjengelighet Kultur-Norge
Jørgen Foss – ordstyrer

Forsidefoto: Edward Cisneros, Unsplash

Bildebeskrivelse: en konsert hvor man ser en sanger, en gitarist og glade publikummere