Vil du lage et arrangement i bydelen din?

Har du lyst til å lage et seminar, temamøte, et sosialt treff eller et annet type arrangement i bydelen du bor i? Hvis du gjør det på frivillig basis, så kan du søke frivillighetsmidler i 13 av bydelene i Oslo. Retningslinjene varierer, noen steder krever de at aktiviteten finner sted i bydelen, andre steder er det mer fleksibelt.

Hvis du vil lage et temamøte med noen som skal komme og innlede, så kan du f.eks. søke midler til lokale, honorar til innleder og til kaffe eller mat. Nå du søker må du logge inn med Bank-ID, og hvis du arrangerer sammen med en organisasjon, så må du ha et organisasjonsnummer. Under finner du bydelsmidlene med tilhørende søknadsfrist.

Full oversikt: Tilskudd, legater og stipend i Oslo kommune

 

Bydel Grunerløka

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/frivillighetsmidler-i-bydel-grunerlokka/#gref

Søknadsfrist 21.2

 

Sagene

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/frivillighetsmidler-bydel-sagene/#gref

1.2

 

Nordstrand

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/frivillighetsmidler-bydel-nordstrand/#gref

Frist 1.2

(Funksjonshemmede prioritert)

 

Gamle Oslo

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/frivillighetsmidler-i-bydel-gamle-oslo/#gref

10.3

 

Frogner

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/frivillighetsmidler-bydel-frogner/#gref

15.8

 

Nordre Aker

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/frivillighetsmidler-bydel-nordre-aker/#gref

15.1

 

Alna

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/frivillighetsmidler-i-bydel-alna/#gref

15.1

 

Bjerke

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/frivillighetsmidler-i-bydel-bjerke/#gref

28.2

 

Stovner

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/kultur-og-frivillighetsmidler-i-bydel-stovner/#gref

8.2

 

St. Hanshaugen

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/frivillighetsmidler-i-bydel-st-hanshaugen/#gref

13.10

 

Vestre Aker

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/frivillighetsmidler-i-bydel-vestre-aker/#gref

1.3

 

Søndre Nordstrand

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/frivillighetsmidler-i-bydel-sondre-nordstrand/#gref

15.3

(Funksjonshemmede prioritert)

 

Ullern

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/frivillighetsmidler-i-bydel-ullern/#gref

10.9

 

Vi kan ikke se at bydelene Grorud og Østensjø har lyst ut frivillighetsmidler, gi beskjed hvis dere leser noe annet.