Aksjon for CRPD

Mandag 28. februar skal Uloba og representanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), stiftelsen Stopp diskrimineringen og Amnesty møte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Vi skal overlevere nesten 30.000 underskrifter fra organisasjoner, politiske parti og enkeltpersoner for å ta FN-konvensjonen for funksjonshemmedes menneskerettigheter, CRPD, inn i norsk lov.

I Hurdalplattformen heter det: «Regjeringen vil: (…) inkorporere FNs konvensjon for rettane til personar med nedsett funksjonsevne (CRPD) i norsk lov.» Siden dette ble nedfelt i Hurdalplattformen, har vi ikke fått høre i hvilken lov CRPD skal inkorporeres og hvor langt regjeringen har kommet i prosessen med inkorporeringen. Heller ikke på Global Disability Summit, ga statsministeren noen nye lovnader for når og hvordan CRPD skal inkorporeres.

I forbindelse med overleveringen av signaturene fra CRPD-oppropet, arrangerer vi en miniaksjon utenfor kultur- og likestillingsdepartementet, i Grubbegata 1, 28. februar kl. 10:30. Vi har trykt opp t-skjorter med teksten: «Fri oss fra et liv i evig lock down. #menneskerettigheterskalgjeldealle #InkorporerCRPDnå», som du kan ha på deg. Vi ønsker å signalisere at inkorporering av CRPD haster, og håper så mange som mulig vil delta på denne miniaksjonen. Her kan vi vise at vi er en samlet front for menneskerettigheter!

Martine Eliasson, politisk rådgiver i Uloba