Arendalsuka – demokratiets høyborg?

Detaljbilde av mennesker på møte med notatblokker

Vi legger Oslo-sommeren bak oss, og ser fram til en høst med mye spennende på programmet. Det er vanskelig å si noe om samfunnsdebatten den siste tiden uten å snakke om Arendalsuka, det kunne virke som at de aller fleste som jobber innen politikk og påvirkning i Oslo dro sørover 13.-18. august for å delta.

I 2012 ble Arendalsuka etablert etter modellen av den svenske Almedalsuka, og den har nå slagordet «Norges største politiske møteplass – Åpent for alle». Med over 1000 arrangementer og mer enn 70 000 besøkende har arenaen vokst hvert år, og setter i stadig større grad agendaen for høstens samfunnsdebatt.

Arendalsuka har i år, som i fjor, fått mye kritikk av vår bevegelse for sin manglende tilgjengelighet. Over halvparten av arrangørene valgte å avholde arrangementene sine på utilgjengelige steder, flere på pene veteranskip som var seilt inn for anledningen. Dette er en problemstilling vi ofte møter på, hvis et arrangement skal holdes på et stemningsfullt sted med «mye historie i veggene», så er det som oftest ekskluderende overfor personer med funksjonsnedsettelser.

Forsker Halvor Hanisch skrev kommentaren En trivelig og lovstridig uke i Arendal på khrono.no om at flere universiteter brøt loven med sine arrangementer:

«Hva sier loven om institusjonenes plikt? Likestillings- og diskrimineringsloven medfører at ulike virksomheter – herunder forskningsinstitusjoner – har «plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner» (paragraf 17). Lovens Paragraf 4 gjør det klart at kravet er ufravikelig, og heller ikke kan fravikes etter avtale. Dette innebærer ikke at alle sider ved virksomheten underlegges et krav til universell utforming, men at institusjonene skal utføre sine hovedoppgaver i tråd med prinsippene for universell utforming.»

Også mediene har fått gjennomgå, bl.a. med Hans Hjellemos innlegg «Demokratiets dansegulv» ikke for alle: «Mediebåten har vært et fast innslag under Arendalsuka i flere år. (…) Det er knapt samlet større mediemakt på ett dekk. Men Mediebåten er totalt utilgjengelig for funksjonshemmede som bruker rullestol.»

Mediebåten var et av stedene som fikk besøk av Tilgjengelighetsgeriljaen, et aksjonssamarbeid mellom Norges Handikapforbunds Ungdom, Unge Funksjonshemmede, Press og Uloba. De møtte opp med sperrer og skilt som erklærte at funksjonshemmede var uønskede på mediebåten.

Og som vår egen Lars Ødegård spør: Hørte vi politikernes protester på den ekskluderende praksisen? Var det et eneste politisk parti som satte som betingelse for sitt nærvær at arrangementene under Arendalsuka faktisk skulle være åpne og tilgjengelig for alle? Nei, her får alle strykkarakter. Kjersti Løken Stavrum i Aftenposten stilte seg litt uforstående til kritikken av mediebåten, mens NRK beklaget ekskluderende praksis på sitt hovedarrangement og lovet bedring for Arendalsuka 2019. Vi kommer til å følge opp dette løftet!

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg var en av årets store snakkiser med sin mye omtalte ferietur til Iran, men det ble plass til mye annet også. En annen omdiskutert person var Hans Jørgen Lysglimt, den selvutnevnte lederen til partiet Alliansen, som skulle holde tale om deres ideologi. Deltagelsen til Alliansen og til SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge) førte til mye diskusjon rundt hva som bør inkluderes i Arendalsukas program, i ytringsfrihetens navn.

Arendalsuka forsvarer deltagelsen med at det hele skal være en «folkefest for demokratiet», og at det dermed må være åpent for absolutt alle. (Dette klinger selvfølgelig ironisk i våre ører, med tanke på hvor lite åpent det er for oss med funksjonsnedsettelser.) Men hvilke aktører bidrar konstruktivt til demokratiet, og hvilke bidrar heller destruktivt med ideologier tuftet på trusler og vold?

Alliansens selvutnevnte leder, Hans Jørgen Lysglimt, skrev nylig på Twitter på engelsk at «krigen mot landssvikerne har startet», og at «landssvikerne skal henges». Oslos byrådsleder Raymond Johansen markerte sin motstand mot Lysglimts deltagelse på Arendalsuka, med argumentet om at ytringsfriheten ikke beskytter oppfordringer til vold. SIAN måtte forlate Arendalsuka i fjor fordi de ropte ukvemsord til forbipasserende, noe som førte til slåsskamp ved deres stand.

Diskusjonen om ytringsfrihet og hvordan politiske arenaer best mulig kan bidra til et sunt og vitalt demokrati, kommer til å fortsette å rulle og gå. En ting vi kan si sikkert er dette, at vi kommer aldri til å gi oss før vi har fått en like stor mulighet til å delta som alle andre.

Her er noen spennende arrangementer som ble streamet!

«Unge løsninger på ungt utenforskap», Unge Funksjonshemmede:

Hvordan kan flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom delta i arbeidslivet? Følg debatten live fra Arendalsuka.

Slået op af Unge funksjonshemmede i Mandag den 13. august 2018

 

«Er det så farlig med retten til spesialundervisning, da?», Unge Funksjonshemmede:

Følg debatten "Er det så farlig med retten til spesialundervisning, da?", live fra @Arendalsuka ?

Slået op af Unge funksjonshemmede i Tirsdag den 14. august 2018

 

«Er inkludering mulig – sett fra et spesialpedagogisk ståsted?», Statped.

«Tre damer – finn tre feil», Uloba:

Tre damer – finn tre feil

Tre damer – finn tre feil. Vi sender live fra Arendalsuka

Slået op af ULOBA i Tirsdag den 14. august 2018

 

«Fra krøpling til helt», Uloba:

Fra krøpling til helt

Fra krøpling til helt. Vi sender live fra Arendalsuka

Slået op af ULOBA i Mandag den 13. august 2018

 

«Skal roboter passe på bestemor? Teknologidebatt», Aftenposten.