Den andres blikk

Vi speiler oss i andres blikk. Hva når den andres blikk er hardt? Et barn som ikke får et minimum av omsorg dør. Fra den dagen vi blir født er vi totalt avhengige av at noen gir oss mat og beskytter oss. Opplevelsen av trygghet er utrolig viktig for den videre utviklingen på mange ulike plan, emosjonelt, sosialt og kognitivt. Selvfølelse utvikles og vedlikeholdes med andre ord ikke i et vakuum.

Tekst: Hilde Gjermundrød, psykolog

”Jeg” blir til gjennom ”oss”. Den andres blikk på oss betyr mye.

Som funksjonshemmet kan en oppleve å få tilbakemeldinger som direkte eller indirekte føles som at en er uønsket. Det kan være i form av hatytringer. Sosial utestenging. Diskriminering i arbeidslivet. Dette skjer også på systemnivå. Våren 2019 kritiserte FN Norge for systematisk diskriminering av funksjonshemmede.

Hvilke konsekvenser kan dette ha for enkeltindividet?

Vi mennesker er utstyrt med et nervesystem som har overlevelse som sin viktigste oppgave. Det skanner hele tiden omgivelsene. Er vi trygge? Er vi i fare? Havner vi i en situasjon som kan oppfattes truende for vår eksistens er nervesystemet klar for action. Vi kan slåss tilbake, trekke oss unna, eller til og med ”fryse” (les: spille død) om det er hensiktsmessig.

Det er de samme urgamle mekanismene i kroppen som er på spill når vi møter på en isbjørn på Svalbard, som når vi opplever sosial eksklusjon. Begge deler truer vår eksistens.

Funksjonshemmede kan være utsatt for mikrotraumer i større grad enn andre. Når vi snakker om traumer i den offentlige ordvekslingen sikter vi ofte til ekstreme menneskelige erfaringer fra for eksempel krig, vold og overgrep. Men traumatiske erfaringer kan også handle om det som skjer i den tilsynelatende vanlige hverdagen: små drypp over tid.

Et enkeltutsagn. Ydmykelse. Sosial isolasjon. Trapper. Uteblivende invitasjoner til jobbintervjuer. Manglende selvbestemmelse. Utilgjengelig informasjon. En annens spyttklyse på jakka.

Kan disse dryppene være skadelige? Det kommer an på.

Du kan se for deg at du har et beger. Drypp. Drypp. For at det ikke skal bli fullt og renne over er det viktig å tømme det av og til. Eller ha en form for dreneringssystem. Et annet ord for dette kan være buffer. Eller ressurser. Eller på fagspråket: resiliens.

Blant våre aller viktigste beskyttelsesfaktorer for god psykisk helse er gode relasjoner. Venner. Familie. Kolleger. Følelsen av tilhørighet. Opplevelsen av trygghet. Andre faktorer kan være opplevelsen av mening. Noe å stå opp for. Nok søvn. Et balansert kosthold. Fysisk aktivitet. Mestringsstrategier.

Den andres blikk kan være giftig. Men har vi andre gode blikk rundt oss blir vi ikke nødvendigvis forgiftet. Gode blikk nærer og styrker.

…………………………………

Hilde Gjermundrød er psykolog og gründer av Psykolog i lomma, et nettbasert psykologtilbud. Se også tjenestens facebook-side og instagram-profil.

Forsidebilde: Notavandal, Unsplash

Bildebeskrivelse: Vi ser en person som holder opp hendene sine, og blikket til personen gjennom hendene. Personen har brune øyne og fregner.