BPA-saken i Frogner bydel

Vi ble kjent med Bergljot Gjelsvik i høst, gjennom NRK Brennpunkt-dokumentaren Fallet. Bergljot jobbet som forsker i Oxford da hun en dag hadde et stygt fall ned trappen på arbeidsplassen sin. Hun fikk en ryggmargsskade som gjorde at hun må bruke rullestol og at hun fikk et assistansebehov som helsepersonell vurderte til å være 45 timer per uke. Hun kjøpte seg en leilighet i Oslo og søkte bydel Frogner om 45 timer brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ukentlig. Dokumentaren følger livet hennes på demensavdelingen på Ullern helsehus, og prosessen hennes hvor hun får et vedtak på kun 11 timer fra bydelen.

Gjelsvik møtte Sylvi Listhaug til debatt i Dagsrevyen 5. september (10 min 15 sek inn i sendingen).

Temaet ble også tatt opp til debatt den 5. september på på Dagsnytt 18.

Gjelsvik var på nytt i Dagsrevyen 7. november (innslag 5), hun har da sittet 13 måneder på Ullern helsehus. Vi får også høre kommentar fra Geir Lippestad.

I innslaget får vi høre om Gjelsviks klage til Fylkesmannen, som hun sendte i mai. Fylkesmannen kritiserer bydel Frogner for «Manglende utredning, rettsanvendelsesfeil og svikt i selve avgjørelsen», og opphever bydelens vedtak.

Gjelsvik sier: «Det dette svaret betyr er at på grunn av kommunal inkompetanse og manglende forståelse av loven, så har jeg sittet her siden mai og ventet på at Fylkesmannen skal finne ut at bydelen ikke vet hva de gjør.»

Lippestad sier: «Rundt omkring i hele landet er det kommuner som ikke kan regelverket, og ikke setter seg inn i regelverket. Og det medfører at folk ikke kan være i jobb, ikke kan være mor og far, ikke får muligheten til å leve et likestilt liv. Og det er en rettskandale på lik linje med det vi ser i NAV i dag.» (Her referer Lippestad til trygdeskandalen.) Lippestads advokatfirma representerer Gjelsvik.

Se også: Bydel Frogner får kraftig kritikk fra Fylkesmannen

Det siste vi hørte fra Bergljot i media var i februar, i reportasjen om at hun gir opp å bo i Frogner bydel, og flytter heller til bydel St. Hanshaugen i håp om å få mer assistanse der. Bergljot vil gjerne tilbake i jobb, og sier dette til NRK:

– Det er helt absurd at jeg skal kjempe så fælt for å leve et vanlig liv, tjene penger og betale skatt, i stedet for å bare være en utgift, sier hun.

Se også:

BPA-rettsaken i Arendal

Temamøte om BPA

BPA-utvalg skal levere rapport 1. oktober

Tekst: NHF Oslo

Bilde av Frogner bydelshus: NHF Oslo

Bildebeskrivelse: Vi ser Frogner bydelshus, et lavt bygg med utsmykninger og et høyt bygg ved siden av.