Elsparkesykler til besvær

Elsparkesykler til leie gatelangs, eller det som på fagspråket kalles dockless e-scooters, er en trend som har eksplodert i europeiske byer de siste få årene. Aftenposten anslår at det nå må være rundt 12 000 elsparkesykler til leie i Oslos gater, og det er rapportert om veldig mange problematiske konsekvenser av denne ordingen. Det har vært en litt kaotisk debatt hvor politikerne har beskyldt hverandre for å ikke ta ansvar, og hvor det stadig er uklarhet i hvordan man skal forholde seg til lovverket på dette feltet. Her får du en rask gjennomgang av de siste hendelsene.

I forbindelse med sparkesykkeldebatten, så har flere personer med funksjonsnedsettelser ytret seg i media:

Amir Hashani, nestleder i Norges Handikapforbund Ungdom Oslo – Skviser oss ut av byen

Blinde Lars (55) må gå ut i bilveien fordi elsparkesykler ligger slengt på fortauet

Reportasje om Grete Flattun, nestleder i NHF Oslo: Rullestolbruker stengt inne i sitt eget hjem

Fra sommeren i fjor: Blinde Andrea har blitt truffet åtte ganger av elsparkesykler

Den nyoppstartede Facebook-gruppa La oss ta fortauene tilbake har fått 13 500 medlemmer på kort tid i sommer, og her kan man finne mange urovekkende bilder av sykkelkaos og historier om ulykker. Elsparkesyklene var klassifiserte som «motorvogner» før 2018, hvor de fikk endret klassifikasjon til «sykler». Aksjonsgruppa på Facebook vil at de igjen skal bli klassifiserte som motorvogner, sånn at de ikke skal ha lov til å kjøre på fortauet.

Byrådet i Oslo har tidligere uttalt at de står maktesløse i møte med sparkesykkelkaoset og regjeringens bestemmelser rundt disse. Men 31. juli gikk byrådsleder Raymond Johansen ut i media og sa tydelig at han var lei av syklene: «Vi kan ikke akseptere at folk blir utestengt av byen fordi elsparkesykler flyter rundt i gatene». 1. august uttalte Oslo kommune i Dagsavisen at de skulle følge Bergens praksis, og taue inn feilparkerte sykler på utleieaktørenes regning. I samme nyhet kunne vi lese at:

«I flere byer har debatten om elsparkesykler rast de siste månedene. Fredag fikk Bergen kommune ikke rettens medhold i at selskapet Ryde, som plasserte ut elsparkesykler i byen uten å ha søkt om eller inngått en avtale med kommunen, må fjerne syklene. Bergen kommune fikk imidlertid rettens medhold i at den har råderett over kommunal grunn, men retten har ikke tatt stilling til spørsmålet om Ryde kan drive utleie av elsparkesykler uten avtale med kommunen. Dermed får Ryde fortsette sin virksomhet i byen. Ryde har også vunnet en lignende sak i Trondheim, men der har kommunen anket. Dersom Bergen kommune gjør det samme, vil det bli en mer omfattende rettssak i løpet av høsten.»

Noen dager senere fortalte Oslo kommune imidlertid at de likevel ikke kommer til å taue bort sykler på utleiers regning. Dette skjer etter at utleieaktøren Ryde i Bergen har varslet om at kommunen kommer til å skylde dem et stortstilt erstatningsbeløp hvis de tauer vekk sykler på deres regning.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide kalte inn til møter med kommuner og utleieaktører torsdag og fredag, med det utgangspunktet at han ønsker strengere regulering. Fredag kunne vi lese at utleieaktørene går sammen om noen felles strakstiltak for å begrense kaoset i byen så fort som mulig. Mandag ytret Hareide seg på nrk.no med kommentaren Ingen «quick fix».

Kommentaren fra Magnhild Sørbotten, leder av Norges Handikapforbund Oslo, er følgende: – Ståmopedleverandørane er stolte over å ha planlagt ei felles henteordning for feilparkerte ståmopeder, men med 24-timers frist for å gjere noko er dette rein ansvarsfråskriving, og eit hån mot dei som blir utestengt frå fortaua. – Slik det er no lever sorteringssamfunnet i beste velgåande på Oslos fortau.

Mange fremholder elsparkesyklene som et revolusjonerende bidrag til en mer miljøvennlig og bærekraftig bytransport, men på forskningssiden er det mye usikkerhet og delte meninger om hvor bærekraftige elsparkesyklene egentlig er.

På tampen av fellesferien så ble en 8 år gammel jente påkjørt av en elsparkesykkel i Slottsparken, sykkelføreren stakk av. Jenta måtte på legevakten.

I dag kunne vi lese om undersøkelsen som viser at Ni av ti i Oslo mener at dagens elsparkesykkelordning ikke fungerer.

Tekst: NHF Oslo

Bilde: Jonas Jacobsson, Unsplash.

Bildebeskrivelse: Vi ser et stort antall elsparkesykler på en gate, fra forskjellige utleiere. Svarte sykler fra Lime, grønne sykler fra Tier og røde sykler fra Voi.