Tips til inkludering

Ønsker du å arrangere et møte, seminar eller lignende, og ønsker å være mer inkluderende overfor personer med funksjonsnedsettelser? Her er 17 tips til inkludering fra Norges Handikapforbund.

  1. Bruk fysisk tilgjengelige lokaler (med tanke på bl.a. inngang og toalett). Helst unngå «HC-lifter», altså små trappeheiser som skal foldes ut, disse er ofte upålitelige og føles utrygge for personen som skal bruke den. Husk at hvis det er tribuneoppsett, så er det ofte svært begrenset med HC-plasser, og lite valgfrihet for rullestolbrukere på hvor de kan sitte.

2. Skriv alltid på eventbeskrivelser at personer kan melde ifra hvis de har behov for tilrettelegging (som ikke er spesifisert i eventen), da føler man seg velkommen uansett funksjonsnivå.

3. Man kan bestille tegnspråktolkning/skrivetolkning eller synstolkning fra NAVs tolketjeneste. Bestill i god tid, det kan være vanskelig å få på kun 1-2 ukers varsel. (Hvis arrangør kan oppgi en navngitt person som kommer og som har behov for tolkning, så er det NAV som betaler for tolkningen. Hvis man bestiller uten at noen har meldt inn behovet, så er det arrangør som betaler.)

4. Bruk konferanserom med teleslynge.

5. Hold inngangspartier ryddige, la det være nok plasser til rullestoler eller førerhunder.

6. Hvis noen sitter i rullestol og alle andre står, blir det vanskelig å ta del i samtale og diskusjoner. Under lunsj, «mingling» o.l., pass på at det er en sitteseksjon med stoler.

7. Når man har skriftlig materiale på papir – ha også en elektronisk versjon tilgjengelig, dette kan være enklere å bruke av flere grunner.

8. Hvis man bruker visuelt materiale, f.eks søylediagrammer, beskriv det (av hensyn til dem som er synshemmede).

9. Hvis noen har førerhund, ikke distraher den mens den jobber.

10. Ta hyppige pauser med tilstrekkelig tid. Husk at hvis det kun er én heis, så kan det bli kø.

11. Hvis noen har talevansker, prøv å ta hensyn til at de også får ta ordet uten at de må «kjempe» om det.

12. Hvis noen er i rullestol, kan du la dem velge plass i rommet tidlig, så de ikke må manøvrere seg rundt alle andre.

13. Sjekk hvordan brannsikkerheten er for personer som ikke kan gå ned en trapp. Hvis det er flere bevegelseshemmede som skal komme, kan man gi beskjed til brannvesenet på forhånd i tilfelle det skulle skje noe.

14. Hvis man sitter i manuell rullestol kan det være vanskelig å ta kaffe eller mat fra et buffetbord og samtidig manøvrere stolen. Vurder om man kan sette fram mat og drikke på bordene der folk er i stedet.

15. Funksjonshemmede blir ofte spurt unødvendig mye om de trenger hjelp til ting. Dette kan oppleves som masete og nedlatende. Bruk sunn fornuft og se an situasjonen, personen kommer sannsynligvis til å be om hjelp hvis de skulle trenge det.

16. Hvis noe endrer seg i rommet som en synshemmet person ikke har fått med seg, så kan de gå inn i ting og slå seg. Har dere flyttet noen bord? Har vaskepersonalet satt en stor tralle foran inngangen? Da kan man tipse personen om det.

17. Bruk bildesbeskrivelser av bilder dere bruker f.eks. i Facebook-eventen.

 

Bilde: Thisisengineering Raeng, Unsplash

Bildebeskrivelse: Vi ser tre menn som samarbeider om noe foran en PC på et kontor. Mannen lengst til venstre står bøyd over PC’en, mannen i midten sitter på kontorstol og mannen til høyre sitter i rullestol.