Fri og selvstendig med BPA?

I forbindelse med kommunevalget avholdt Norges Handikapforbund Oslo i går en debatt om brukerstyrt personlig assistanse – BPA. Tittelen var «Fri og selvstendig – på sparebluss», og arrangementet var en del av debattserien «Oslo Funker» som tar opp forskjellige temaer vedrørende funksjonsnedsettelse.

Grete Flattun, nestleder i NHF Oslo, holdt en sterk appell hvor hun minnet om hva det er BPA egentlig handler om. Under kan dere se den filmet, her er et utdrag:

«Det er viktig å være en del av det politiske livet for å påvirke å bevisstgjøre rundt hvilke behov vi har for å kunne leve et så normalt liv som mulig på våre premisser. Men mangel på BPA-timer tvinger oss ofte til å velge mellom å dra på trening, være med på viktige møter, om vi vil møte venner og gå ut. De fleste av oss må ofte si nei. Jeg vil også gjerne besøke mine barn og barnebarn, som bor på to forskjellige kanter av landet. Jeg vil gjerne feire jul med sønnen min i Bergen, leve et fullverdig familieliv. Men timene til assistanse rekker heller ikke til det. Det er veldig vanskelig med få timer å kunne reise og besøke dem, og det er veldig sårt. Jeg tror ikke de fleste personer tenker så mye på det, jeg tror de tar det som en selvfølge at de kan få treffe familien sin.»

Under finner du arrangementbeskrivelsen og streamingen:

Kommunevalget nærmer seg, og vi inviterer til debatt om BPA!

Likestilling i revers?, vår medlemsundersøkelse om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er urovekkende lesning. 36% av de spurte får ikke tilstrekkelig assistansetimer til å dekke sitt behov, 30% må nedprioritere grunnleggende behov som tannpuss og dusjing. Hele 70% må nedprioritere sosialt liv og fritid, og det mest urovekkende er at dette gjelder for 100% av dem under 18 år.

– Hvorfor er det så vanskelig å få timene man trenger til å leve et selvstendig og fritt liv?
– Hvorfor er det ulik praksis fra bydel til bydel, når vi alle bor i samme by, Oslo?
– Hva vil politikerne gjøre for å sikre at BPA blir det likestillingsverktøyet det er ment som?

Program:

18.00: Åpningsappell ved Magnhild Sørbotten, regionleder i NHF Oslo

18.05: «Hva BPA betyr for meg», appell ved Grete Flattun, nestleder i NHF Oslo

18.10: Debatt med følgende deltagere:

Anne-Lise Kristensen – Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombud i Oslo (ordstyrer)

Geir Lippestad – medlem av Helse- og sosialkomitéen i bystyret for Arbeiderpartiet

Ola Kvisgaard – medlem av Helse- og sosialkomiteen i bystyret for Høyre

Monica Haugen, rådgiver i Norges Handikapforbund

BPA-debatt NHF Oslo

Slået op af Norges Handikapforbund Oslo i Onsdag den 21. august 2019

 

Videre lesning:

Berit Ovesens innlegg om BPA og sin datter med utviklingshemning.

Carine Øien-Ødegaards innlegg om BPA-regelverket

Guri Anne Nesdal Egge: BPA er ikke hjemmehjelp, men frihet til å eie sitt eget liv.

MDG vil ha storsatsing på BPA

BPA: Listhaug har for god tid, mener SV

Høyre: Vi må ta oss tid til å gjøre BPA-ordningen best mulig

Fagforbundet: BPA – et innsatsområde i 2019

Hadia Tajik: Grunn til å gjøre lovendringer etter Aleris-dom

Forsidebilde: Alexis Brown, Unsplash.

Bildebeskrivelse: to kvinner og en mann sitter ved et bord, på bordet ligger det studiebøker og en notatblokk