God jul og godt nyttår

Året nærmer seg slutten, og Oslos kommunebudsjett kom i havn i starten av desember. Byrådet hadde lagt inn til sammen 129,6 mill til universell utforming i budsjettforslaget, vi i Norges Handikapforbund Oslo ba om enda mer! Vi krevde også at prisen på TT skulle senkes, og at kuttet på 76,9 mill til bydelene skulle reverseres. Etter budsjettforhandlingene med Rødt, fikk vi et par gledelige beskjeder om budsjettet for 2023:

Lavere billettpris for TT-brukere – Vi setter av 10 millioner hvert år framover til å redusere prisen på reiser for brukere av tilrettelagt transport (TT).

Spesialpedagoger – Vi er enige om å trappe opp byrådets satsing på spesialpedagogikk i barnehagene. Vi øker nå bevilgningene med 20 millioner, for å sørge for at flere barn med ekstra behov får bedre oppfølging.

Velferd i bydelene – Et tydelig løft for bydelene med 65 millioner til barnehager, eldreomsorg, ungdomstiltak og alle andre de viktige velferdstilbudene bydelene driver. Sammen med effektiviseringen som skjer gjennom satsingen på digitalisering vil det bidra til at bydelene totalt får en realøkning neste år.

(Dette var noen av punktene fra fra Rødts pressemelding.)

Snart kommer 2023, og nye utfordringer venter! God jul og godt nyttår fra oss!

Tekst: NHF Oslo

Bilde: Theo Crazzolara, Unsplash

Bildebeskrivelse: Vi ser en rød julekule som henger på en juletregren.