Flerspråklige infosider om koronasituasjonen

Norges Handikapforbund Oslo har vinteren 2020 jobbet med prosjektet Dobbel minoritet, dobbelt utsatt med støtte fra IMDi. I tillegg til en rekke webinarer og sosiale treff, så har det nå også blitt utarbeidet en flerspråklig infoside om hvordan personer med funksjonsnedsettelse kan påvirkes av koronasituasjonen, og flerspråklige infoplakater om hvordan man praktiserer smittevern.

Nettsiden finner du her: nhf.no/korona

Nettsidene er på 9 ulike språk: norsk, engelsk, spansk, somali, urdu, arabisk, polsk, litauisk, vietnamesisk