Lihhku beivviin!

Gratulerer med samefolkets dag den 6. februar! Vi benytter anledningen til å legge ut en fersk rapport som kom for noen måneder siden: Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse. Forskningsprosjektet har vært hos NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning.

Rapporten utforsker spørsmålene: Hvordan opplever samer med funksjonsnedsettelse(r) sin egen hverdag? Hvordan opplever samer med funksjonsnedsettelse(r) viktige overganger i livet? Hvordan deltar samer med funksjonsnedsettelse(r) i demokratiske prosesser?

Se også:

Artikkelen «Et folk uten diagnoser» i Handikapnytt, kan leses på enten norsk eller nordsamisk: Albmot diagnosaid haga

Radiodokumentarserien I Elsa Laulas fotspor på NRK

Tekst: NHF Oslo

Bilde: Berit Roald, CC-BY-NC-SA-4.0

Bildebeskrivelse: Vi ser en samisk kvinne og et lite barn, begge i kofter.