Et magert budsjett

Byrådets budsjettforslag for 2021 kom i september, og man hadde på forhånd fått signaler om at det kom til å bli strammet inn på mange områder på grunn av høye utgifter knyttet til korona-pandemien. I fjor krevde vi i Norges Handikapforbund Oslo at byrådet gikk fra 40 til 100 millioner til universell utforming på budsjettet for 2020, pluss at de bevilget 45 millioner til oppgradering av kollektivtransporten. Disse tingene fikk vi igjennom, noe som resulterte i den rekordhøye satsningen på 170 millioner til universell utforming.

Vi hadde ikke like høye forventninger til det foreliggende budsjettforslaget, men vi ble likevel skuffet over hvor hardt vår gruppe var rammet av kutt. På byrådets skryteliste finner vi erklæringen om at de satser 147 millioner på universell utforming, men dette er altså over fireårsperioden. For 2021 finner vi 34,6 millioner i tilgjengelighetsmidler og 10 millioner fra bymiljøetaten i midler til universell utforming, til sammen 44,6 millioner. En nedgang på 125 millioner, eller for å si det på en annen måte, vårt felt har fått litt mer enn en fjerdedel av det vi fikk på budsjettet for 2020.

Koronapandemien går utover hele samfunnet, men vi ser at det går ekstra hardt utover vår gruppe, både i den praktiske hverdagen og rent økonomisk. Dette nekter vi å godta, vi krever at både goder og byrder skal fordeles jevnt utover, uten at vi skal bli sittende med svarteper.

I november var vi på deputasjoner i fire komitéer, det vil si møter med bystyrets komitéer for å argumentere for mer midler over budsjettet til våre hjertesaker. Vår filosofi er vanligvis at vi må ta et skritt framover for hvert år som går, med andre ord at vi alltid må kreve høyere bevillinger enn sakene våre fikk året før. Fordi 2020 har vært et tøft år økonomisk, bestemte vi oss for å vise måtehold i år og bare kreve den samme bevillingen som i fjor.

Hos helse- og sosialkomitéen så adresserte vi det store kuttet til bydelene på hele 131,5 millioner. Dette er altså ikke et kutt i absolutte tall, men et rammekutt, det vil si at bydelenes utgifter kommer til å øke på en måte som de ikke får full kompensasjon for. (Bydelen skal i teorien ikke gå i underskudd på grunn av korona, for de direkte koronarelaterte utgiftene skal de få fullt kompensert av kommunen.) Et kutt i bydelen går nødvendigvis hardt utover vår gruppe, og dette måtte ta opp på en krystallklar måte. Vi adresserte også at NHF Oslo har fått et alvorlig kutt i vår støtte, og at vår rolle som talerør er ekstra viktig nå under pandemien, for personer med funksjonsnedsettelser. Til slutt adresserte vi TT, og krevde lavere priser for bruk av denne tjenesten.

Fra 1. januar i år så gikk tilskudd for etablering og tilpasning i egen bolig fra å være statlig til å være et kommunalt ansvar. I fjorårets budsjett så ble det spesifisert at dette tilskuddet på 88 millioner kom til å bli videreført uendret til 2020. Selv om vi synes summen er for lav, så var det ryddig og oversiktlig at denne summen ble benevnt i et eget punkt. I det foreliggende budsjettforslaget så virker det som at disse midlene nå er bakt inn i resten av boligbudsjettet, så nå må vi holde et bedre øye med hvor mange som faktisk får tilpasset boligen sin sånn at de kan leve livet sitt i den. Vi vet at 8 av 10 boliger er utilgjengelige i Oslo, så dette tilskuddet er svært viktig.

De andre komitéene vi har vært i er samferdsel og miljø, hvor vi krevde 45 millioner til en mer tilgjengelig kollektivtrafikk, kultur og utdanning, hvor vi krevde 40 millioner til mer tilgjengelige skoler, og byutvikling, hvor vi krevde 60 millioner til en mer tilgjengelig by og flere HC-plasser sentralt i Oslo. Nå venter dialog og påvirkningsarbeid fram til budsjettvedtaket kommer i desember.

I skrivende stund er smittetallene i Oslo høye, og det blir nok en spesiell juletid i år. Vi i Norges Handikapforbund ønsker alle våre medlemmer en fin høytid, ta vare på dere selv, og om sosial omgang blir vanskelig så håper jeg dere kan benytte telefon eller data for å snakke med deres nærmeste. Vi skal komme oss gjennom dette sammen!

Tekst: Bianca Bernhoft Løkkeberg, NHF Oslo

Bilde: Bernd Klutsch, Unsplash

Bildebeskrivelse: vi ser en bunke med mapper og dokumenter, som gir assosiasjoner til budsjettarbeid. De ligger på et svart bord med en hvit vegg i bakgrunnen.