Frafall i videregående skole

Forsker Jon Erik Finnvold kom med en rapport i 2013 med navnet «Levekår og sosial inkludering hos mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser». Denne viser at 64% av personer med funksjonsnedsettelser ikke har fullført videregående i Norge, analysene viser også at utdanningen er helt avgjørende for senere utsikter på arbeidsmarkedet.

Det høye frafallet knyttes ofte til segregering av funksjonshemmede på skolen, og det påfølgende tapet av faglig utbytte og sosialt nettverk. En bok fra 2016 viser at kun 3 av 10 funksjonshemmede videregåendeelever i Norge er i en ordinær klasse i slutten av skolegangen, og i det samme studiet hadde 85% av de funksjonshemmede fått uføretrygd før fylte 19 år (Christian Wendelborg og Jan Tøssebro: «Oppvekst med funksjonshemming – Familie, livsløp og overganger»).

Nederst kan du se streamingen av Norges Handikapforbund Oslos temamøte «Oslo Funker: Frafall i videregående skole». Her diskuterte vi nettopp frafall i videregående skole blant unge med funksjonsnedsettelser!

Deltagere:

– Tone Tellevik Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo
– Ida Hauge Dignes, nestleder i Norges Handikapforbund Ungdom Oslo
– Jon Erik Finnvold, forsker på velferdsforskningsinstituttet NOVA
– Ordstyrer: Karl Haakon Sævold, styremedlem i Norges Handikapforbund

Vi brukte 5 sitater fra unge mennesker med funksjonsnedsettelse, og deres erfaringer med videregående skole:

«Jeg fullførte VGS på 4 år, og har fortsatt med høyere utdanning. Jeg valgte bevisst den minste skolen i hjembyen min, fordi jeg visste at disse hadde mer ressurser per elev. Jeg fikk en rådgiver som var en uvurderlig støtte når det gjaldt det å tilrettelegge skolehverdagen, hun ba meg bruke energien min på skolearbeidet, mens hun skulle ordne problemene jeg møtte på med tilretteleggingen. Jeg ville ikke klart å holde meg innenfor fraværsgrensen pga. helsen min, men rådgiveren sørget for at jeg fikk en dispensasjon.»

Henriette, Kristiansand

«Det at Lambertseter skole hadde erfaring med elever med funksjonsnedsettelser, gjorde at de så muligheter fremfor begrensninger hos meg. Der var det klarere retningslinjer når det gjaldt tilrettelegging av prøver og eksamener enn i grunnskolen, tilrettelegging av prøveform gjorde det lettere å vise hva jeg kunne. Jeg fullførte på 5 år, og fortsatte med høyere utdanning. Det hadde vært lettere å gjennomføre dersom man hadde kunnet benytte BPA i skoletiden.»

Elisabeth, Oslo

«På ungdomsskolen ga de meg samme pedagogiske opplegg som man gir elever med kognitive funksjonsnedsettelser, dette passet ikke meg med tanke på at jeg kun har en fysisk funksjonsnedsettelse. Jeg ba om å få lære geometri sånn som medelevene mine, da fikk jeg beskjed om at jeg ikke ville få det til uansett. Dette var tungt for selvfølelsen min. Da jeg kom på VGS fikk jeg en lærer som tok det som en selvfølge at jeg hadde de samme evnene som de andre elevene. Det var veldig fint, jeg fullførte VGS på 4 år og har fortsatt med høyere utdanning.»

Johannes, Kongsberg

«Da jeg begynte på Bjørnholt skole, så gjaldt mine behov fysisk tilgjengelighet i bygget. Dette gikk veldig bra, pga. utformingen så kom jeg meg helt fint til klasserommet i 3. etg uten å være avhengig av heis. Dette var også bra for brannsikkerheten, med tanke på at man ikke kan ta heis når brannalarmen går. Jeg fullførte VGS på 3 år, og begynte optimistisk på universitetet. Her var det dessverre dårlig tilrettelagt, så jeg ga opp høyere utdanning.»

Salamatu, Oslo

«Når jeg tenker på min VGS i Bergen, så får jeg frysninger. Jeg fikk en assistent som ikke snakket så godt norsk, så vi hadde kommunikasjonsproblemer. Da moren min og jeg prøvde å forbedre tilretteleggingen for meg, gikk ikke skolen med på dette. Da jeg snakket med NAV for å få veiledning, så sa de at det ikke var så farlig at jeg skulle fullføre VGS. De sa at jeg ikke trengte å finne en jobb, jeg kunne jo bare bli uføretrygdet. Jeg ble deprimert, og jeg fullførte ikke VGS.»

Tamarin, leder av NHFU Oslo

Hvis du ikke får opp filmen på denne siden, så kan du klikke her.

Oslo Funker – Frafall i VGS

Slået op af Norges Handikapforbund Oslo i Tirsdag den 7. november 2017

 

Beskrivelse av forsidebilde: tomme pulter i et klasserom