Hvordan stimulere til innovasjon?

På vår konferanse DIT 2021 så fikk vi høre Nada Ahmed fra Aker Solutions snakke om hvorfor mangfold er nødvendig for å oppnå innovasjon. Hun viser til Katalin Kariko, forskeren som blir kalt en av de store heltene i kampen mot covid 19, og som var med på å utvikle den viktige mRNA-teknologien brukt i flere av vaksinene. Kariko kom til USA på 70-tallet, og som en ung kvinne fra Ungarn hadde hun et veldig annerledes utgangspunkt enn de fleste av sine medstudenter på biokjemi. Hun måtte kjempe seg forbi mange barrierer og glasstak før hun fikk gjort den innovative forskningen som nå redder utallige liv verden over. Hva kan vi lære av en historie som dette?

Nada Ahmed har fire tips for hvordan man kan lage et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø, for å stimulere til innovasjon:

1. Samarbeid. På enhver arbeidsplass dannes det siloer, hvordan kan man bryte ned disse og skape en samarbeidskultur? Hvordan unngå at medarbeidere skal konkurrere mot hverandre, men heller dele kunnskap og spille hverandre gode. Ledere og mellomledere har ofte insentiver for å etterstrebe individuelle mål, men hvordan gi ledere insentiver for å bygge gode team og promotere samarbeid?

2. Psykologisk trygghet – at man ikke skal være redd for uenighet. Mange kan oppleve at ledere sier «her skal vi ha takhøyde», men at dette ikke er tilfelle i praksis. Hvis man er redd for å falle i aktelse eller status på jobb hvis man uttrykker uenighet med konvensjonelle sannheter og uskrevne regler, så bremser man muligheten for nytenking og innovasjon. Hvis man skaper en kultur hvor det er trygt med uenighet, det er trygt å mislykkes i noe man har prøvd å få til, det er trygt å kjenne på faglig friksjon, da kommer de innovative tankene og idéene.

3. Utfordre de konvensjonelle sannhetene. Gå målrettet inn for å ta opp spørsmålet: Hva er en veldig etablert sannhet/påstand som vi jobber etter, som vi burde utfordre? Gi rom for diskusjonen, tål at det kan oppstå friksjon og uenighet, se om påstandene holder vann.

4. Ta opp hvilke holdninger og underliggende fordommer som kan finnes iblant oss. Hva kan gjøre at f.eks. kvinner, personer med funksjonsnedsettelser, personer av visse etniske eller religiøse opphav kan bli undervurderte og holdt tilbake? Hvorfor kan andre grupper foretrekkes? Hvilke barrierer bør brytes ned? Finnes det kurs eller seminarer man kan holde eller oppsøke for å lære mer?

Se Nada Ahmeds bidrar til konferansen her:

 

Tekst: NHF Oslo

Bilde: Brooke Cagle, Unsplash

Bildebeskrivelse: vi ser tre personer i en jobbsituasjon med datamaskiner og notatblokker foran seg. Personen til høyre har kort, mørkt hår, briller og denimjakke. Personen i midten er en kvinne med langt, mørkt hår og brun genser. Personen til venstre er en kvinne med blondt hår og østasiatisk bakgrunn. De snakker sammen, smiler og ler.