Nasjonal aspirantordning for kulturlivet

Personer med funksjonsnedsettelser er viktige ressurser i kulturlivet. Samtidig kan fordommer og mangel på tilrettelegging hindre rekruttering av personer med funksjonsnedsettelser til kunst- og kulturrelaterte yrker. Det vil Kulturrådet gjøre noe med, og de har nå lansert en ny forsøksordning der kulturvirksomheter kan søke om tilskudd til å ansette en person med funksjonsnedsettelser i en aspirantstilling.

Hvis du har en funksjonsnedsettelse og en kulturinteresse, så kan du ta kontakt med en kulturinstitusjon i nærheten av deg, og høre om de kunne være interesserte i å ha deg som aspirant i et år. Det er da kulturinstitusjonen som må sende søknad til ordningen innen 2. juni.

Her kan du lese mer på Kulturrådets side.

Her kan du se retningslinjene for å søke.

Her kan du se opptak fra informasjonsmøtet.

Bilde: Odd Mehus