Snart desember og nytt budsjett

År 2021 nærmer seg slutten, og på Rådhuset pågår forhandlingene for fullt før det endelige vedtaket om 2022-budsjettet skal falle 8. desember. Vi i Norges Handikapforbund Oslo har som vanlig ytret våre krav og meninger i ulike kanaler, vi har bl.a. vært på fem deputasjoner i bystyrets utvalg.

Vi hadde et relativt likt utgangspunkt i budsjettforslaget som kom i september, sammenlignet med fjoråret. Det er satt av 24.6 mill i tilgjengelighetsmidler, 18.75 mill på Bymiljøetatens midler til universell utforming. Det er beregnet rammekutt til bydelene på 94.7 mill, og vårt tilskudd til egen organisasjon er kuttet med flere hundre tusen. Vi finner ingen øremerkede midler til å gjøre Oslo-skolen og kollektivtransporten mer tilgjengelig.

Det vi strekker oss etter er å tangere summene vi fikk i budsjettvedtaket for 2020, hvor vi så en rekordstor satsing på universell utforming, og hvor kuttene til bydelene ble reverserte. I fjor ble det en påplussing på 55 millioner i det endelige vedtaket når det gjaldt tilgjengelighet, etter at Rødt løftet våre saker i forhandlingene. Vi håper på minst det samme resultatet i år!  I deputasjonen hos finansutvalget så formidlet vi vårt fullstendige resonnement rundt hvorfor en stor budsjettbevilling til en mer inkluderende hovedstad gavner alle.

Hos de andre utvalgene kunne vi gå mer i dybden på de forskjellige sektorene, som hos miljø- og samferdselsutvalget hvor vi snakket om bybildet og bevegelsesfriheten som våre medlemmer trenger. Vi ba om en videreføring av bevillingen til en universelt utformet kollektivtransport, som vi fikk 45 mill til i 2020 og 35 mill til i 2021. Vi ba om 6 millioner mer i UU-midler til Bymiljøetaten, og påpekte behovet for kunnskapsheving på tilgjengelighet når det gjelder gateprosjekter i Oslo. I 2020 skrev vi denne rapporten om Olav Vs gate, og i år har vi skrevet om Thorvald Meyers gate.

De andre komitéene vi har vært i er helse- og sosial, kultur og utdanning, hvor vi krevde 40 millioner til mer tilgjengelige skoler, og byutvikling, hvor vi krevde 60 millioner til en mer tilgjengelig by og flere HC-plasser sentralt i Oslo.

Det er spennende ting som skjer i denne byen vi er så glade i, og vi tar aktivt del i diskusjonen rundt hvordan man gjør den mer inkluderende. Vi har vært involverte i de viktige tilgjengelighetstiltakene på Akershus slott, et eksempel som vi håper mange vil følge i gamle publikumsbygg. Vi har kritisert Munch-museets manglende ambisjoner når det gjelder tilgjengelighet og inkludering, og ber om at man unngår å alltid sikte mot minstestandarden.

Korona-smitten stiger dessverre igjen i Oslo, og vi oppfordrer dere til å ta vaksine hvis dere kan og til å følge myndighetenes anbefalinger. Vi minner også om våre flerspråklige informasjonssider om korona-situasjonen for personer med funksjonsnedsettelser. Kos dere med adventstiden som kommer, og ta vare på hverandre!

Tekst: NHF Oslo

Bilde: Morgane Le Breton, Unsplash

Bildebeskrivelse: Vi ser greinen på et bartre med julelys