Verdensdagen for hjerneslag

I dag er verdensdagen for hjerneslag! Norges Handikapforbund markerer dagen i samarbeid med Landsforeningen For Slagrammede, og kjører bevissthetsuke rundt slag med følgende 7 livsviktige fakta:

1. En av seks nordmenn vil få slag i løpet av livet.

2. Det lever ca. 60.000 personer i Norge i dag som har hatt hjerneslag, og 2/3 av disse har en funksjonsnedsettelse pga. slaget.

3. Når man får slag, så dør opptil 2 millioner hjerneceller hvert minutt. At man raskt gjenkjenner symptomene og får hjelp, er helt avgjørende.

4. Prate – Smile – Løfte er huskeregelen hvis man mistenker at noen får slag. Sjekk om personen kan si en setning, om hun smiler skjevt og om hun kun klarer å løfte én arm.

5. Landsforeningen For Slagrammede tilbyr en gratis app for nedlastning – SlagAppen – en nødtjeneste som kan redde liv når slag inntreffer.

6. Forekomsten av slag forventes å øke i Norge, i takt med den aldrende befolkningen.

7. Kvinner under 50 år er stadig mer utsatt for slag.

Hvis du ønsker å støtte slagrammede og deres pårørende, så kan du melde deg inn i Landsforeningen For Slagrammede her. (Halv kontingent for nye medlemmer ut 2018: 175 kr for ordinært medlemskap, 90 kr for studenter.)

Bilde 1: Zoltan Tasi, Unsplash. Bildebeskrivelse: et abstrakt bilde av en fiolett sirkel med stråler ut fra seg. Kan tolkes som noe dramatisk som inntreffer på mikroskopisk nivå.

Bilde 2: Ola Harald Svenning, Norges Handikapforbund. Bildebeskrivelse: Grafikk av en hjerne i hvitt på blå bakgrunn, med et rødt felt i midten. Illustrasjon av hjerneslag.