Markering for aktivitetshjelpemidler

Tirsdag 17. oktober kl 11-12 blir det en markering utenfor Stortinget for aktivitetshjelpemidler! Arrangører er Landsforeningen for Slagrammede og Landsforeningen for Ryggmargsskadde, som er to foreninger tilsluttet Norges Handikapforbund. Her er deres invitasjon: Aktivitetshjelpemiddel-bevilgningen (AKT26) må økes! Denne markeringen er…