Aksjon for CRPD

Mandag 28. februar skal Uloba og representanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), stiftelsen Stopp diskrimineringen og Amnesty møte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Vi skal overlevere nesten 30.000 underskrifter fra organisasjoner, politiske parti og enkeltpersoner for å…